Адвокатска кантора Цветков и сие – Кантора на годината

Адвокатска кантора „Иван Цветков и сие“ е специализирана по наказателно право, административно право, данъчно право, административно-наказателно право, търговско и застрахователно право. За създаването на този колектив, за неговото развитие, адвокат Иван Цветков има безсъмнени заслуги. Той притежава едно качество, което решително подпомага правилното разрешаване на споровете, а именно качеството да съзре къде се намира конфликта и как той може да бъде разплатен, така че да стане ясен пътя за неговото разрешаване.
Това качество в немската правна теория носи названието „юдиц” и г-н Иван Цветков го притежава и то във висока степен.

За автора

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Може да харесате