Благодарствено Писмо От Наказателен Съд За Адвокат Иван Митев Цветков

На 28.06.2023г. адвокат Иван Цветков получи Благодарствено писмо изх. № 4659 от 28.06.2023г. издадено от Районен съд – Благоевград, Наказателно отделение, I наказателен състав, със следното съдържание:

„С настоящото бих искала да изкажа от името на съдебния ми състав, изключителната благодарност за участието и професионалното отношение към процеса и защитаваното лице, от страна на адв. Иван Митев Цветков при АК-Благоевград, в качеството му на служебен защитник на освидетелстваното лице по възложено ми за разглеждане чнд №826/2023 г. по Закона за здравето. Адв. Цветков бе определен за процесуален представител на това освидетелствано лице по реда на ЗПП, като в хода на процеса се установи, че наред с психично заболяване, освидителстваното лице по делото имаше и друго животозастрашаващо заболяване, което то не осъзнаваше и не лекуваше в продължителен период от време, именно заради психичното си заболяване. Наред с това, освидетелстваната бе в изключително тежко здравословно състояние , неподвижна и на легло, без никакви близки роднини в страната, които да се грижат за нея и помогнат за лекуването й. Наложи се в кратки срокове да се разгледа това дело и приключи със съдебен акт за определяне на друго лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на освидетелстваната, за да започне незабавно лечението на заболяването, което беше сериозен и реален риск за живота й, според експертите по делото.След приключване на делото, ми стана известно, че адв. Цветков е бил неотлъчно и съдействал с консултации за незабавното закарване на освидетелстваната с екип на спешна помощ, за лечение в болнично заведение, където е настанена по спешност в почти безжизнено състояние, като по този начин вярвам, че както професионалното, така и човешкото отношение на адв. Цветков в този казус, което многократно надхвърли рамките на преките му адвокатски задължения в този случай, спомогнаха за спасяването на един човешки живот.Считам, че това е един изключително хубав пример за човечността и хуманизма, на които са способни хората, практикуващи юридическа, в това число и адвокатската професия, който следва да бъде откровен, оценен и адмириран!“

Благодарестеното писмо е публикувано на интернет страницата на Адвокатска колегия Благоевград, където може да се запознаете с него – https://akblagoevgrad.bg/новини/528-благодарствено-писмо. Благодарственото писмо е поставено на информационното табло в Адвокатска колегия – Благоевград и в Съдебнта палата в град Благоевград, където всеки посетител може да се запознае с него. 

За автора

Може да харесате